روپوش مدرسه (دامن پيلي‌دار و يقه كلودين) به روش خياطي خانم عمراني


ميزان پارچه: ۲ قد روپوش
الگو و برش: از الگوي پايه استفاده كرده و قد روپوش را به دلخواه بلند مي‌كنيم. به خاطر اينكه مي‌خواهيم روپوش حالت راحت داشته باشد، ساسون را روي الگو رسم نمي‌كنيم.
در الگوي پشت و جلو، پايين مانتو را از طرف پهلو cm 7-5 فون كرده و مستقيم به زير حلقه وصل مي‌كنيم. خط صاف و خط اريب را هم اندازه كرده تا پهلو مانتو حالت افتاده نداشته باشد.
در الگوي جلو، cm 2 جهت دكمه‌خور به وسط جلو اضافه مي‌كنيم. گودي يقه را كمي پر كرده، به قسمت جلو مقداري كاغذ اضافه مي‌كنيم و آن را از سر cm 2 تا مي‌كنيم. سپس خط گردي يقه، خط شانه و قد پايين لباس را قيچي مي‌زنيم.براي رديافت اطلاعات بيشتر درباره اين مبحث پيشنهاد مي كنيم از آموزش خياطي خانم عمراني استفاده نماييد.

 
 
بعد از باز كردن كاغذ از زير الگو، در قسمت سجاف، از گوشه گردن روي خط سرشانه cm 7-5 وارد شده، روي خط پايين لباس هم از بعد از دكمه‌خور، cm 7-5 وارد مي‌شويم و يك خط صاف به طرف بالا مي‌كشيم (تا cm 16 مانده به گودي گردن) و سپس به سرشانه وصل مي‌كنيم. اين قسمت سجاف سرخود لباس است كه به آن لايي چسبانده مي‌شود.
الگوي جلو را از خط كمر جدا مي‌كنيم. تكه بالا را روي دولاي باز برش مي‌زنيم. در تكه پايين، از خط مركزي جلو تا خط پهلو را نصف كرده و يك خط به طرف پايين مي‌كشيم و آن را قيچي مي‌زنيم. حال بين اين دو تكه را cm 10 اوزمان مي‌دهيم.در الگوي پشت، الگو را از خط كمر جدا مي‌كنيم.
تكه بالا را روي دولاي بسته برش مي‌زنيم. تكه دامن پشت را طوري روي پارچه قرار مي‌دهيم كه از دولاي بسته پارچه cm 8 تا ۱۰ فاصله داشته باشد.براي رسم يقه كلودين (كه دقيقاً روي لباس مي‌خوابد)، سرشانه پشت و جلو را روي كاغذ به هم وصل مي‌كنيم، طوري كه از گوشه گردن مماس باشند و در انتهاي شانه طرف حلقه cm 5/1 تا ۱ روي هم بيايد و به آن چسب نواري مي‌زنيم. روي خط وسط پشت از گودي يقه cm 8 پايين مي‌آييم. روي سرشانه از گوشه گردن cm 8 وارد شده، روي قسمت جلو هم از گودي يقه cm 8 علامت مي‌زنيم. تمام اين علامت‌ها را به هم وصل مي‌كنيم.اين بخش به صورت كامل همراه با شكل در كتاب آموزش خياطي سيما عمراني توضيح داده شده است.
از خط وسط جلو روي يقه cm 2 وارد شده و به گودي گردن وصل مي‌كنيم واين خطوط را روي كاغذ رولت مي‌كنيم. الگوي يقه را دو بار روي دولاي بسته درمي‌آوريم (مي‌توان هر طرف از يقه را با يك رنگ برش زد) به قسمتي از يقه كه مي‌خواهد رو قرار بگيرد، لايي مي‌چسبانيم (لايي را mm 2 بزرگتر از الگو برش زده و به يقه مي‌چسبانيم) و دور يقه را مي‌دوزيم.دوخت: ميزان اوزمان دامن جلو را روي هم گذاشته و خط وسط را كوك مي‌زنيم (يا با درجه درشت چرخ مي‌كنيم) پيلي را تخت كرده و اتو مي‌كنيم تا حالت پيلي دوقلو پيدا كند.
اوزمان دامن پشت را هم روي هم مي‌گذاريم و خط وسط پشت را كوك زده، پيلي را مي‌خوابانيم و اتو مي‌كنيم.براي ياديگري اين بحش مي توانيد از مجموعه آموزش خياطي بدون الگو خانم عمراني نيز استفاده نماييد.
براي حالت جيب نما، يك مستطيل به طول cm 11 و به عرض cm 5 آماده مي‌كنيم، آن را از وسط تا كرده و يك طرف آن را حالت هلال مي‌كنيم (تا تبديل به بيضي بشود) به يك لايه آن لايي مي‌چسبانيم و دور آن را مي‌دوزيم.دامن و بالاتنه پشت و دامن و بالاتنه جلو را روي پارچه به روي پارچه مي‌گذاريم و خط كمر را مي‌دوزيم و كوك پيلي را باز مي‌كنيم. مي‌توان قبل از وصل بالاتنه و دامن در پشت و جلو، وسط جيب نما را روي وسط پيلي‌ها بگذاريم طوري كه قسمت لايي‌دار جيب نما، روي لباس قرار بگيرد. سپس دامن و بالاتنه را وصل كنيم و خط پهلو و سرشانه را نيز مي‌دوزيم.
* اگر خواستيم گشادي دامن كمتر باشد، مي‌توان پيلي‌ها را تا نصفه باز كنيم (يعني نصف پيلي‌ها دوخته باشد).علاقه مندان به اموزش خياطي مي توانند علاوه بر تهيه ۴ جلد كتاب ايشان اقدام به خريد مجموعه ۲۴ دي وي دي خياطي خانم سيما عمراني نمايند.
براي دوخت يقه، سجاف را به روي لباس تا كرده و cm 2 دكمه‌خور را در گودي يقه مي‌دوزيم. زاپاس يقه را چرت زده و لباس را به رو مي‌كنيم. يقه كلودين را زير لباس گذاشته و به زاپاس يقه بالاتنه مي‌دوزيم و آن را به روي لباس مي‌آوريم.ادامه مطلب
نوشته شده توسط سكينه | ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۲:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |